Igazgatónk„Nincs jobb az ember számára, mint hogy örömét lelje a munkájában, mert ez a sorsa. Mindannyian eszközök vagyunk az Úr kezében, s az a feladatunk, hogy bölcs gondviselésére hagyatkozva a ránk szabott életutat elfogadjuk, s minden erőnkből azon igyekezzünk, hogy azt kiteljesítsük.”

/dr. Széll Kálmán/

 

A fenti gondolatok jegyében, sokéves tanári tapasztalattal a tarsolyomban, a Gvadányi József Általános Iskola szakmai vezetőjeként kamatoztatom a megszerzett élettapasztalatot, szakmai ismereteimet.

Pedagógusi pályámat 1986-ban kezdtem, először a Szendrőládi Általános Iskolában, pályakezdőként tanítói feladatokat láttam el. Majd két tanév után szülővárosom iskolájába, a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola pedagógusa lettem. Tanítóként, majd magyar szakos tanárként dolgoztam, majd munkaközösség-vezetőként tevékenykedtem. Több éven keresztül az Edelényi Kistérség szaktanácsadója voltam. 2009-től országos mentor szaktanácsadóként segítettem a kompetencia nevelés ügyét.

Megerősödött bennem a korábban még csak körvonalazódó szerepem: ,,naponta megdolgozni azért, hogy az iskola szellemi értéke, szakmai munkáért való elkötelezettsége értékformáló közösséget teremtsen.” Ennek a szelemében végzem jelenlegi feladatom. Folyton változó világunkban, az iskola mindig változás előtt áll. Meg kell újítanunk pedagógiai munkát, emelni kell diákok neveltségi szintjét. Az oktatás színvonalának növelését a mérési eredmények folyamatos figyelemmel kísérése mellett a kompetencia-alapú oktatás kiterjesztésének működtetésével, és az emelt szintű oktatás differenciálásával el kell érni.

Szent-Györgyi Alberttal együtt vallom: 


„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”

 
 
 

 

Közösség
Aktualitások