Hírek, aktualitások

2020/2021. tanév

 

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

 

A Kormány döntése értelmében 2021. április 19. napjától az általános iskola 1-4. évfolyamai rendes, jelenléti oktatásban vesznek részt. A felső tagozat 5-8. évfolyam tanulói továbbra is tantermen kívüli, digitális oktatásban teljesítik tankötelezettségüket.

A nevelés-oktatás zavartalan, biztonságos folytatása érdekében továbbra is lesz kötelező testhőmérséklet mérés, folyamatosan fertőtlenítjük az intézményt.

Felhívom a Szülők figyelmét, hogy szülői kérelemre, alapos indokkal maradhat otthon tanuló. Ehhez szükséges az írásos szülői kérelem. Lehetőség  van arra, hogy igazgatói döntés alapján a tanuló otthonról kapcsolódjon be az oktatásba. Azonban hibrid oktatás nem lehetséges!

Ugyanakkor érvényben van a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet az igazolt és igazolatlan mulasztásokra vonatkozó szabálya, tehát 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítási év folyamán érdemjeggyel nem volt értékelhető, osztályozóvizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségét. Az osztályozó vizsga egy lehetőség.  Kérem, alaposan gondolják át esetleges kérelmeiket!

Hétfőn a megszokott rend szerint várjuk tanulóinkat.

Kérem a Kedves Szülőket, hogy gyermekük számára biztosítsanak maszkot, így is védve őket az esetleges fertőzéstől.

Rudabánya, 2021. 04. 16.

 

Sárogh Éva

IintézményvezetőTISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.
 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

Előre egyeztetett időpontban a járványügyi szabályok betartásával.

 A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

Rudabánya, 2021.03.30.

 

                                                                                              Sárogh Éva

                                                                                           intézményvezető

 

  KAZINCBARCIKAI TANKERÜLETI KÖZPONT

2021/2022. tanév – általános iskolai beiratkozás időpontja:

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről

4. Az általános iskolai beiratkozás 7. §

 

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni.

Pontos időpont:

2021. április 15-16. (csütörtök, péntek)

8.00-19.00 óráig

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

(Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (4).

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító – például születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, vagy útlevél
 • lakcímkártya,
 • TAJ-kártya, ADÓ-kártya, Gyermekvédelmi (2H, 3H) határozat

Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

 

Gvadányi József Általános Iskola Rudabánya, Petőfi Sándor u.22. beiskolázási körzete:

Rudabánya, Felsőtelekes, Alsótelekes, Kánó

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Gvadányi József Általános Iskola 1. évfolyamán az utóbbi évek gyakorlatához hasonlóan a 2021/2022-es tanév során is lesz lehetőség arra, hogy gyermekük etika tantárgy keretében római katolikus hitoktatásban részesüljön. Amennyiben gyermeküket katolikus hittanra szeretnék íratni, legyenek szívesek azt feltüntetni az ehhez kapcsolódó adatlapon.

Az iskolai hitoktatásban való részvételnek semmilyen előfeltétele nincs. Mindent az alapoktól kezdve fogunk tanulni, ezért gyermeküknek nem szükséges előismeretekkel rendelkeznie a hitismereteket illetően.

A 2020/21-es tanévben a járványügyi helyzet miatt fakultatív óvodai hittan csoportot nem indítottunk. Jelenleg nem tudjuk megmondani, hogy szeptemberben ismét szervezünk-e óvodai hitoktatást, mert ez a járványhelyzet további alakulásának függvénye.

A koronavírus járvány terjedése miatt kialakult veszélyhelyzet következtében személyes találkozóra jelen pillanatban nincs lehetőségünk, ezért online tájékoztató felületen keressük meg a tisztelt szülőket.

Bízom benne, hogy a veszélyhelyzet elmúlásával személyesen is tarthatunk tájékoztatót a témában.

 

Rocskár Gábor János

hitoktató

 

 

 

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Tájékoztatom, Önöket, hogy Magyarország Kormánya Magyar Közlöny 2021. évi 38. számában rendelkezik a digitális oktatás időtartamára szóló gyermekfelügyeletről.

A Kormány 111/2021. (III.06.) Korm. rendelete „a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről” hatályba lép 2021.március 08–án és 2021. március 22-ig marad érvényben.

Ennek alapján az iskolában a tantermen kívüli digitális oktatás időtartama alatt a szülő a törvényes képviselő kérelmére az intézmény vezető gondoskodik a tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről. A szülő ezirányú kérelmet elektronikusan is benyújthat az intézmény vezetőjének.

Ugyanakkor, felhívom a tisztelt szülők figyelmét, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben, különösen munkavégzés vagy védelemben való részvétel esetén vehető igénybe.

Sárogh Éva

intézményvezető

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Szülők!

Mint bizonyára már értesültek róla 2021. március 8-tól megváltozik a tanrend. Hétfőtől a tanulók a tavaszi szünet végéig, azaz 2021. április 7-ig nem látogathatják az iskolákat. A gyermekek március 5-én pénteken megkapják a könyveiket.

Kérjük, hogy a tanulók figyeljék a Kréta felületet is, ahol a tanítási anyagok majd meg fognak jelenni.  Ott fogják megtalálni az online tananyagokat is. Azoknak a tanulóknak, akiknek szükséges, papír alapon is kiosztjuk a megtanulandó anyagot, amelyet március 12-ig kell megoldani, megtanulnia a gyerekeknek. A további papíralapú feladatkiosztás március 16-án 8-tól 9 óráig lesz.

Gyermekeik tanulmányának folyamatossága, eredményessége érdekében kérjük a felelősségteljes együttműködést.

Felhívom a szülők és a tanulók figyelmét, hogy március 31-ig, a tavaszi szünet kezdetéig nem tanítási szünet van, hanem a veszélyhelyzet miatt otthoni tanulás, digitális tanrend lép életbe!

További információkat az iskola honlapján és a facebook oldalon osztunk majd meg.

Sárogh Éva

intézményvezető

 

 

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

 

 A járványhelyzet alakulása miatt szükségessé váltak a következő intézkedések:

 1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban-nevelésben, illetve az intézmények működésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 2. Kérjük a szülőket, hogy csak egészséges tanuló jöjjön iskolába, betegség esetén keressék fel gyermekükkel a háziorvosukat.
 3. Az a gyermek, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, az a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.
 4. Hatósági karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 5. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével.
 6. A maszk használata a felső tagozatosoknak kötelező, az alsó tagozaton ajánlott. Minden tanuló rendelkezzen maszkkal és tisztasági csomaggal.
 7. A váltócipő használata továbbra is kötelező.
 8. Látogató felnőtt is csak maszkban, kézfertőtlenítés után léphet be az intézménybe.
 9. A tanulókat érintő problémák megoldásában elsődlegesen keressék bizalommal a gyermekük osztályfőnökét.

 Kérem a szülők segítő együttműködését.

 

Sárogh Éva

intézményvezető

 

Kedves Gyerekek!

  Bizonyára nagyon várjátok már, hogy újra találkozhassatok régen látott iskolatársaitokkal, új barátokat szerezhessetek és hosszú idő után végre benyithassatok az iskola ajtaján!

Tanáraitok, a tanító nénik és minden munkatársunk nagy-nagy szeretettel vár Titeket!

 

 

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021-es tanévet is a hagyományos munkarend szerint indítjuk el. Felkészültünk az esetleges járványügyi helyzetből fakadó nehézségekre, megtettük a megfelelő óvintézkedéseket a megelőzésre.

 

Az alábbiakban néhány közérdekű információt szeretnénk megosztani Önökkel:

A tanév első napján -2020.szeptember 1-jén-, tanulóinkat 8.00 órakor várjuk az intézménybe.

Az elsős évfolyam kivételével minden diák a saját osztálytermébe megy, ahol osztályfőnökeik várják őket. Számukra a tanévnyitó  az osztályteremben lesz.  Négy tanítási óra után (11:40-kor) minden tanuló hazamehet. A napközis, iskolaotthonos tanulók hideg ebédet kapnak az első héten.

Az első osztályosok számára a tanévnyitó 8.00-kor kezdődik. Szülők részt vehetnek az ünnepségen, azonban javasoljuk, hogy 1 tanulóval csak 1 szülő érkezzen az iskolába.  A szülők részére maszk viselése kötelező, amíg az iskola területén tartózkodnak. Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek az egészségvédelmi előírások betartására! Köszönjük megértő támogatásukat!

A tankönyvek kiosztása is az első tanítási napon történik.

A tanszercsomagok kiosztása is ezen a napon történik. Kérjük a szülőket, hogy 8:30 órától 10:00 óráig vegyék át aláírásukkal a csomagokat.

A 16 órás kérelmeket is ekkor kapják meg a tanulók.

A következő napokban már órarend szerint folyik majd az oktatás.

 

Protokoll a járványügyi helyzet idején

 

A tanulók és a pedagógusok, munkatársak egészségének védelmében kérjük a tisztelt Szülőket, hogy csak egészséges gyermeket engedjenek iskolába!

Amennyiben intézményen belül felmerül a fertőzöttség gyanúja, az érintett személyt (tanulót, pedagógust, munkatársat), el kell különíteni. Az iskolaorvost, valamint tanuló esetében a szülőt értesítjük a gyanú fennállásáról. Amíg a tanulót a szülő nem tudja hazavinni, felügyeletét ellátjuk.

Amennyiben a fertőzés gyanúja iskolán kívül merül fel, a szülő kötelessége erről értesíteni az intézményt. Házi karanténba kerülés esetén a tanuló hiányzását igazoltnak minősítjük. Igazolt a hiányzás abban az esetben is, ha a diák a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik -tartós betegsége miatt- és a szülő ezért nem engedi az iskolai közösségbe. Ebben az esetben az ezt megerősítő orvosi igazolás bemutatása kötelező!

Igazolt fertőzés esetén csak akkor jöhet a tanuló iskolába, amennyiben háziorvosa kiadja a veszélyeztetés megszűnéséről szóló igazolást. A betegség fennállásának időszakában, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási formában vesz részt az oktatási folyamatban a tanuló.

Az intézmény minden bejáratához kihelyezésre kerül egy kézfertőtlenítő, amelyet belépéskor mindenki használni köteles!

A tisztasági csomag megléte kötelező minden tanuló számára, melynek tartalmaznia kell: vírusölő kézfertőtlenítő, papír zsebkendő, toalett papír, kéztörlő, szalvéta, szájmaszk!

A szájmaszk az alsó tagozaton ajánlott, a felsőben valamint szülőknek, látogatóknak kötelező!

A félév folyamán a nagy létszámot igénylő események elmaradnak! Az ünnepi megemlékezések online valósulnak meg!

Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy folyamatosan figyeljék az iskolai online felületeket (Kréta, honlap, facebook, stb), mert ezeken a felületeken keresztül tájékoztatjuk Önöket minden változásról, itt érhetik el az aktuális információkat!

INTÉZKEDÉSI TERV SZÜLŐKNEK A COVID-19 MEGELŐZÉSÉRE

 

 • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket (köhögés, láz…) nem mutatógyermek, tanuló látogathatja.
 • Szeptember elsején a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt időszakban (2 hét) voltak-e külföldön, a gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e?
 • A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírusmegbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
 • A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
 • Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) MMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
 • Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!

 

 • Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. Ezért az iskola által kidolgozott alapdokumentumokban rögzített iskolai benntartózkodás rendjét (reggeli iskolába érkezés valamint a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket) elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti.
 • A szülők az iskolában nem tartózkodhatnak!  Az osztályfőnökök, illetve a portás segítségét kérhetik ügyeik intézésében.
 • Információkat az osztályfőnökök e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az eddig már alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel juttatják el Önökhöz.

 

 

INTÉZKEDÉSI TERV TANULÓKNAK A COVID-19 MEGELŐZÉSÉRE

 •  Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt (nem kötelező) a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 •  A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben.
 •  Az intézménybe érkezéskor minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét.
 •  Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet.
 • Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét.
 • Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell helyezni!
 • Meg kell tanulni a köhögési etikettet! Papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni.
 • Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van! Kerüljük a csoportosulást!
 • Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • Igyekszünk azonos teremben megoldani az órákat – kivéve a csoportbontásokat és a testnevelés órát.
 • Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!
 • Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal zacskót vagy uzsonnás dobozt!
 • Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás  függvényében.

 

Mindannyiuknak biztonságos, örömteli tanévkezdést kívánunk!

 

A Gvadányi József Általános Iskola nevelőtestülete nevében:

Sárogh Éva

intézményvezető

 Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Gvadányi József Általános Iskola

Rudabánya, Petőfi Sándor utca 22.

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.  

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

 Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

-        az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az

-        ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,

-        a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és

-        a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

-          az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy

-          lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ) vizsgálatát, továbbá

-          lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

 

Tájékoztató

A Gvadányi József Általános Iskola felvételi körzethatárai:

 • Alsótelekes,
 • Felsőtelekes,
 • Kánó
 • Rudabánya

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1)      A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

 2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

 

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség, időpont egyeztetés szükséges.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

 


[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

 

Tisztelt Szülők!

A koronavírus Magyarországon való megjelenése miatt az Iskolanyitogató programunkat idén nem tudjuk megtartani.

Ezért kérem, hogy tájékozódjanak a beiratkozás előtt a honlapunkon iskolánk életéről.

Iskolánk partnerközpontú intézményként működik. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink optimálisan fejlődjenek, hogy jól érezzék magukat iskolánk közösségében, és képességeiknek megfelelően tanulhassanak tovább.

Nevelési elveink: az általánosan elfogadott erkölcsi normák erősítése, a hagyomány tisztelet az alkotó gondolkodás, a közösségi magatartás, a tolerancia egymás elfogadásának kialakítása.

Oktatási céljaink:21. századi iskola kialakítása, sokoldalú személyiségfejlesztés és egyéni képességfejlesztés. Olyan tudás biztosítása, mely szilárd alapot nyújt a továbbtanuláshoz, valamint jól hasznosítható a mindennapi életben.

Iskolánk jól felszerelt, szakos ellátottságunk megfelelő. Nevelőtestületünk tagjai nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Intézményünkben lehetőség van angol és német nyelv között választani. Rendelkezünk informatika szaktanteremmel, nyelvi laborral, és a mindennapos testnevelés feltételei is adottak. Az alsó tagozaton, 4 évfolyamon iskolaotthonos és napköziotthonos osztályokban, családias körülmények között tanulhatnak a kisdiákok. Nagy hangsúlyt fektetünk a képesség- és készségfejlesztésre, hogy minden kisgyermek biztos alapokkal rendelkezzen.

Tanulóink versenyeken vesznek részt, magunk is rendezünk mikrokörzeti versenyeket.

Az alsó tagozatos tanulóink aktívan vesznek rész a Gvadányi-kórus munkájában, örömmel énekelnek, fejlődik zenei hallásuk, igazi kis közösséget alkotnak. A zeneoktatás is gazdagítja tanulóink tudását, a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozatán zongorázni tanulhatnak a gyerekek. Az óvodában megkezdett hit-és erkölcstan tanulásának folytatására is van lehetőség.

A felső tagozaton évfolyamonként két osztály működik, itt is biztosítjuk a tanulószobai foglalkozáson való részvételt.. Iskolánk Öko-iskola, öko-szakkörben is tevékenykedhetnek tanulóink, de sportkörök is lehetőséget adnak a mozgásigényük kielégítésére.

A tanulók esetleges problémáinak megoldásában nagy segítséget tud nyújtani az iskolánk pszichológusa, és a szociális segítő is, akik rendszeresen tartanak foglalkozásokat, az azt igénylőknek.

Pályázatokon veszünk részt, hogy minél több programot tudjunk biztosítani tanulóinknak, napközis-és bentlakásos táborokat szervezünk, ahol a szabadidő helyes eltöltésére van lehetőség.

Rendszeresen tartunk Családi és nyílt napokat, ahol a szülők betekintést nyerhetnek az iskolai életbe, gyermekeik mindennapjaiba.

A 2020/2021. tanévben egy első osztályt indítunk. Az olvasást hagyományos, szótagoló módszerrel tanítjuk, amely elősegíti és megalapozza a helyesírás könnyű és pontos elsajátítását.

Szeretettel várjuk minden leendő első osztályos tanulónkat.

 

Sárogh Éva

intézményvezető

 

 

Tisztelt Szülő/Gondviselő!
 
  A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást. Ezzel kapcsolatban először is szeretném megköszönni Önnek, hogy ebben a mindannyiunk számára nagy kihívást jelentő helyzetben helytállásával és támogatásával segíti gyermekét, gyermekeit abban, hogy iskolai feladataikra, a tanulásra tudjanak koncentrálni.  
 
Röviden szeretném tájékoztatni Önt az új munkarendre való átállás első hetének tapasztalatairól.  
 
Az átállást megelőző napok várakozása után az iskolák döntő többségében nagy lelkesedéssel vágtak bele a tanulók és a pedagógusok is a tantermen kívüli, digitális oktatásba. Úgy látjuk, a pedagógusok nagyon komoly aktivitást mutatnak az online platformokon, nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a veszélyhelyzet ellenére gyermekeinknek a lehető legtöbbet adják, ezért mindannyian köszönettel tartozunk nekik. A tanulók számára is nagy élményt és tanulási lehetőséget kínál az új módszer, bár sokaknak hiányzik az iskola és a barátok, köztük olyanoknak is, akik esetleg eddig nem is szerettek oda járni. Ez érthető, ilyenkor látszik, hogy az iskoláknak a tudás és a különféle kompetenciák átadásán túl milyen fontos szerepe van a közösségek megteremtésében.  
 
A tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást azzal is igyekszünk segíteni, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/) ajánlást tettünk közzé, amely rengeteg használható digitális tananyagot, a tanulók virtuális együttműködését segítő internetes oldalt tartalmaz. Ezt az elmúlt napokban több százezren nézték meg, amit nagyon köszönünk. Az ajánlás fejlesztése és bővítése folyamatos.  
 
Az új munkarend első napjai azt is megmutatták, hogy az átállás a tananyag mennyiségét jelentősen újra szabta, a felénk érkező jelzések szerint jelenleg néhol túl soknak tűnik, néhol pedig a vártnál alacsonyabb az aktivitás. Ezzel kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján közzétett ajánlásban kértük a tanárokat, hogy figyeljenek oda a tanulnivaló mennyiségére, de teljesen természetes, hogy kell egy kis idő, amíg a kiadott tananyag nagyságrendje mindenhol beáll. Amennyiben Ön úgy érzékeli, hogy az Önök iskolájában aránytalanul nőtt a korábbiakhoz képest a tanulnivaló mennyisége, kérem, ezt helyben egyeztesse a szülői szervezet az iskola vezetésével.  
 
A tanulás azonban nem csak digitális eszközökön történhet, hiszen feladatokat, olvasnivalót a hagyományos tankönyvekből is fel lehet adni. Emellett az M5 tévécsatorna iskolatévé lett, és minden nap a tanulásban segítséget jelentő műsorokat ad. Hisszük, hogy a digitális tananyagok, a rendelkezésre álló digitális eszközök és a gyerekeknél lévő tankönyvek, a TV adások és a központi módszertani segítség együttesen mindenki számára lehetővé teszi a tanulást ebben a rendkívüli helyzetben.  
Ahogyan a Kormány erre vonatkozó határozata is kimondta, amennyiben a szülő azt indokolt esetben (például munkavégzése érdekében) igényli, a területileg illetékes tankerületi központ megszervezi a kiscsoportos gyermekfelügyeletet.  
 
Arról is tájékoztatom, hogy kértük az iskolák vezetőit az iskolapszichológusok feladatkörének átgondolására és arra, hogy az előttünk álló időszakban telefonos vagy online megoldások segítségével nyújtsanak mentális segítséget azoknak a gyerekeknek, akik nehezebben birkóznak meg a tartós otthonlét, a bezártság, illetve a járvánnyal kapcsolatos megterhelő hírek okozta lelki megpróbáltatásokkal.  
 
Tisztelt Szülő! Szeretném még egyszer megköszönni Önnek eddigi segítségét! A jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy gyermekeink élete a lehető legszervezettebben folytatódjon, hogy energiáikat és figyelmüket a tanulásra fordítsák, és ebben minden támogatást megkapjanak. Ennek fenntartása közös felelősségünk, amelyhez további kitartását és együttműködését kérem. Egyúttal tájékoztatom, hogy a jövőben is igyekszem Önt tájékoztatni a tapasztalatokról és a legfontosabb tudnivalókról.
 
Budapest, 2020. március 23.
 
 
Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár

 

 

Iskolapszichológusi tájékoztató


Tisztelt Szülők, tisztelt Diákok!


A rendkívüli helyzet ellenére szeretnénk lehetőséget biztosítani az iskolapszichológusi konzultációk további igénybevételére. Akikkel eddig is dolgoztam igény szerint szívesen folytatom a munkát. Emellett mindenki számára elérhető vagyok, ha beszélgetni szeretne. A következő módon vehetik fel velem a kapcsolatot:

Skype (ingyenesen okostelefonra, laptopra és asztali gépre letölthető) alkalmazás segítségével

felhasználónevem: torma.balazs49


hétköznap: 8-10 óra között (elsősorban gyerekek számára)

14-16 óra között (elsősorban szülők, igény szerint gyermekek számára).


Kérek mindenkit, hogy felelősséggel tartsa be a kijárással, higiénés szokásokkal kapcsolatos intézkedéseket, vigyázzunk egymás és saját testi és lelki egészségére!

Tisztelettel: Torma Balázs iskolapszichológus

 

Tisztelt Szülők!

 Tájékoztatom Önöket, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt, az iskolai étkezésben résztvevő tanulók, 2020. március 20-tól az ellátásukat nem az ebédlőben kapják meg, hanem minden érintett tanuló lakására szállítja az Önkormányzat.

 

2020. március 19.

 

Sárogh Éva

intézményvezető

 

Az M5 csatorna hétköznap oktatási tartalmakat közvetít

A koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedésekkel összhangban, segítve az otthon tanuló diákok munkáját, a közmédia számos oktatási tartalmát - amíg a helyzet indokolja - az M5 kulturális csatorna napi műsorában sugározza - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vasárnap az MTI-vel.
Közleményük szerint hétfőtől minden hétköznap reggel 8.00-tól 14.30-ig a következő tematikájú műsorokkal készülnek: 8 órától 11 óráig az 5-8. osztályos diákoknak szánt Felsős című műsoraikat sugározzák, biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, művészetek és informatika témakörben.

11 órától 12 óráig nyelvleckéket sugároznak. Itt a Szólalj meg! című műsor két angol nyelvleckéjét adják egymás után. 11.30-tól 5 nyelven, 5-5 nyelvlecke követi egymást, hétfőnként német, keddenként francia, szerdánként olasz, csütörtökönként spanyol, péntekenként orosz nyelvtani feladatokkal.

http://tv.animare.hu/default.aspx?c=176

 

 Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

 A kialakult helyzetre való tekintettel a következőkről tájékoztatom a szülőket és a tanulókat:

 • Az új munkarend szerint 2020. március 16. napjától határozatlan ideig az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Hangsúlyozom, ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltozását.
 • Ezért a tananyag kijelölése, a tanulás ellenőrzése online, a Kréta felületen fog történni.
 • Akik nem tudják a Kréta-kódjukat vegyék fel  a kapcsolatot online az osztályfőnökeikkel!
 • Kérem, hogy figyeljék ezt a felületet! Továbbá az iskola honlapját, facebook profilját, mert ott is fogunk információkat közzé tenni.
 • Az eredményes tanulás érdekében 2020. március 18-án 10-től 12 óráig az iskola teraszán át lehet venni a tanulóknak a tankönyveiket, akik az iskolában hagyták.
 • A gyermekétkeztetés folyamatos, már mai nap folyamán is, akik eddig részt vettek az étkeztetésben, az ebédlőben átvehetik az ebédet.
 • Kérem a kedves Szülőket, hogy gyermekeik ne az utcán, nagy tömegben, hanem otthonaikban tartózkodjanak, ezzel is elkerülve a fertőzésveszélyt. Gyermekeik és társaik védelmében tudatosítsák a tanulóknál a felelősségteljesebb magatartást.

 

Rudabánya, 2020.03.16.

 

Sárogh Éva

intézményvezető

 

Tisztelt Szülők!

 

  A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány a koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről döntött a köznevelési és szakképzési intézményekben.

 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltozását.

 Az új munkarend értelmében tilos a tanulóknak az oktatási intézmények oktatási célú látogatása, ezért 2020. március 16-án a tanulók ne jelenjenek meg az iskolában. A tananyag átadása, a tanulási folyamat ellenőrzése, támogatása a tanulók és a pedagógusok között online, vagy más személyes találkozást nem igénylő formában fog történni.

 A tantermen kívüli oktatás ideje alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, programokat.

 Lehetőség van kiscsoportos felügyeletre, de felhívom a szülők figyelmét, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek.

 Kérem a Tisztelt Szülőket figyeljék a Gvadányi József Általános Iskola honlapját, facebook felületét, továbbá a Kréta rendszer üzeneteit a gyors információ szerzés érdekében.

 

Rudabánya, 2020. március 15.

 

Sárogh Éva

intézményvezető

 

 

A 2019/2020-as tanévünk elején a Felvidéken jártunk felsős diákjainkkal.

Számos történelmi eseményt, helyszínt és nevezetességet ismerhettünk meg közelebbről, koszorúval emlékeztünk és tisztelegtünk-többek között Rákóczi fejedelem szobránál. 4 napos tanulmányi utunk során érintettük Fülek, Betlér, Lőcse, Igló, Kézsmárk, Kassa városát. Sőt még a Tátra hegyei közé is barangoltunk. Határainkon túli magyar diákok iskolájába, mindennapjaiba nyerhettünk bepillantást. Diákjaink számos önálló és csoportfeladat során bizonyították rátermettségüket, felkészültségüket és önállóságukat utunk során.

 
 

 

 

 

2018/2019. tanév

 

 „Legendák után Kárpátalján”

 Az idei tanévben is lehetősége volt diákjainknak a határon túl élő magyar nép életébe, mindennapjaiba bepillantania. Utunk sok történelmi emlékhely, személy, épület bejárásával közelebb hozta gyerekeinknek a letűnt múltat, amelyekről történelem és magyar óráinkon oly sokat beszélünk.

Az út során, minden célállomás előtt idegenvezetőnk ismertetőt tartott, mesélt nekünk a település, a táj, a történelmi emlékhely/mű múltjáról és jelenéről. Ennek köszönhetően a ismereteinket bővítettük és nem érkeztünk felkészületlenül sehova sem.

Építészeti stílusokat hasonlítottunk össze, a területen élő népcsoportok jellegzetes épületeit figyeltük meg, ezzel közelebb hozva művészeti ismereteinket.

 A hála, hazafiasság, hűség fogalmak átélését a Rákóczi szabadságharcról szóló történetek, a megemlékezéseink, koszorúzások hozták közelebb hozzánk.

A diákok minden állomáson feladatokat kaptak- volt, hogy csoportokba szerveződve fedeztük fel az adott települést-, melyekhez már a buszon is nagy igyekezettel láttak hozzá, amit este folytattunk, majd értékeltünk ki a szállásunkra érve. Ezek a feladatok érdekesek, változatosak és játékosak voltak, örömmel dolgoztak hol párban, hol csoportos formában.

Hazatértünk után a készített fényképek által felidéztük kirándulásunk főbb állomásait, azokat térkép segítségével felkerestük.

Élményekkel teli kirándulás volt. Jó volt tapasztalni, hogy egy szomszédos országban magyarnak vallják magukat, őrzik kultúránkat, ápolják nyelvünket és hagyományainkat.

 

EFOP 3.3.5. pályázat megvalósulása a Gvadányi József Általános Iskolában

A program célja volt, hogy élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tematikus programok kidolgozásával és támogatásával járuljunk hozzá a köznevelés minőségének javításához.

A megújuló pedagógiai kultúra hatására javult a tanulási folyamat résztvevőinek motiváltsága, elkötelezettsége, hatékonyabbá vált együttműködésük. A  tartalmak és módszertan kreatív eszköztára és munkaformái hozzájárultak ahhoz, hogy a tanulás közösségi élménnyé vált a gyermekek számára.

Az alprojekt fejlesztései javították a tanulók eredményességét, támogatták a kompetenciáik fejlesztését, szolgálták az iskolai lemorzsolódás csökkenését és az esélykülönbségek mérséklődését.

Iskolánkban két héten keresztül két csoportban valósult meg a program. A tematika a művészeti nevelés keretében a Ki leszek én? A vágyaim köré , és az állatmesék köré csoportosultak. A másik csoportnál a sport és közlekedés került középpontba.

 Minden nap sok  játékkal, mozgással telt, ami az intézmény termeiben, sportpályáján, tornatermében zajlott. Rugalmasan lehetőséget adtunk a gyermekeknek, hogy kedvükre választhassanak a szabadprogramok között. Tekintettel a nyári szünet első hetére, különösen fontosnak tartottuk a gyermekek számára vonzó, változatos programokat biztosítottunk.

A megvalósítás során elsősorban a gyermekek érdeklődési körét vettük figyelembe. A játékokat a gyermekek nagy örömmel fogadták, hiszen a korosztályukhoz ez áll a legközelebb. A közlekedés, KRESZ, sport és egészségre nevelés témán belül „Fussunk, szaladjunk – „Nálad a labda” jelszó alatt vehettek részt a szabadidő eltöltésében. Kedveltek voltak a külső programszervezők által vezetett foglalkozások. Különös varázst biztosított, hogy gyermekeink számára ismeretlen, de nagyon szimpatikus, egyetemisták tartotta újszerű programok, közösségépítő tevékenységek, dráma- és szerepjátékok. A pedagógusok elismeréssel nyilatkoztak az előadók munkájáról. A gyermekek nagyon élvezték ezeket a színes  foglalkozásokat. A tanulók a tábor idején teljes ellátásban részesültek, a meleg napokon hűsítőket vehettek magukhoz. Az OH által szervezett Rendhagyó író-olvasó találkozó óriási élményt nyújtott gyermekeinknek. Lipták Ildikó írónővel találkoztak, aki lendületet adott tanulóinknak és segítette őket a helyes ön-és emberértékelés kialakításában. Ennek a programnak a hatására fejlődtek az érzelmi, értelmi, erkölcsi, nyelvi, kommunikációs készségek. A kimozdulás során Kazincbarcikán találkoztak Szentgyörgyi Rómeóval, aki az Élet-Erő Programmal ismertette meg őket. Pozitív példát mutatott nekik az egészséges életmód, a sportolás fontosságát illetően. Közös mozgásra invitálta a tanulókat. Ezután kipróbálhatták a játszótéri játékokat. A Kalandparkban  végigmehettek a kötélpályán, kipróbálhatták a lézerfegyvereket és a játszótéren is nagyon jól érezték magukat .A programtárból kiválasztott játékok és a felkínált játékok és ötletek is a célokat szolgálták. Ezeket a játékokat kül- és beltéren is játszhatták a gyerekek. A tábor két hete alatt tanulóink élményekben gazdagodtak.

A bentlakásos táborban

2019. június 20-25 között, tanulóinkkal Balatonfenyvesre utaztunk a bentlakásos táborba. A hosszú utazás után már nagyon vártuk, hogy végre megérkezzünk. Elfoglaltuk a szállást, körbe néztünk a táborban és felkerestük a Balatont, ami nagy élmény volt máris a gyerekek számára, mivel még egyikük sem látta a magyar tengert. Nagyon szerencsés volt a szálláshelyünk elhelyezkedése, mivel saját stéggel rendelkezett, így minden nap igénybe vehettük, hosszabb rövidebb időre.

 Az "OLIMPIA - avagy sport és harmónia - szépség, igazság, erő" heti terv volt a választásunk, amely mozgásos játékokat tartalmazott egyéni, páros és csoportos feladatokkal. A program folyamán a gyerekek játékos formában ismerkedtek meg az olimpiai játékokkal és a játékkal kapcsolatos eszközökkel. Ennek a programhétnek az egyik legfontosabb feladata az volt, hogy megtalálják a gyerekek az átmenetet a mítoszból a történelembe, miközben megvizsgálják ennek kihatását az egyénre. A gyerekek megismerkedtek az olimpiai játékokkal, melynek során a cél a mozgásos képességek fejlesztése, a mozgás megszerettetése. A mozgásos játékok segítségével fejlesztik és gazdagítják a szociális- és az együttműködési képességeiket.

 Az első napon sok ismeretet szereztek az Olimpiáról, megalakítottuk a csoportokat, melyet sok játékkal tarkítottunk és nagyon élveztünk. A bemutatkozó, ismerkedő, csapatalakító játékokkal a gyerekek feltérképezték a tábor környezetét, a területen található fontos helyiségeket, tárgyakat, valamint megismerték társaikat és a programban részt vevő felnőtteket. A nap folyamán csoportmunkában megismerkedtek az olimpia városállamainak történetével és mitológiájával.

 A következő napokban megkezdődött a mozgások tanulása, az edzések és az eszközkészítés. Atlétikai edzéseken (futás, távolugrás) vettek részt, megismerkedtek a gerelyhajítással, diszkoszvetéssel, váltófutással, magasugrással és birkózással is.

 A tanulók saját, egyedi ötleteik alapján az olimpiához kapcsolódó eszközöket alkottak, megismerkedtek a legfontosabb felszerelésekkel (tunika, gerely, tekercs) és kreatív módon el is készítették azokat. Dalokat, címereket hoztak létre, majd az elkészült alkotásokat felhasználták az olimpiai versenyszámok alatt.  Elkészítettük a ruhákat is. Ebben is nagyon lelkesek és ügyesek voltak a gyerekeink, nagy örömmel vettek részt a tevékenységekben.

 Egy-két nappal az olimpia előtt a frissen alakult városállamok csapatai edzéseket tartottak. Az atléták, saját csapatukban, a csapatvezetővel együtt minden pályát bejártak. A gyakorló napokon minden atléta minden számban részt vett, majd a tapasztalatok alapján így maguk dönthették el, melyekre neveznek be majd a verseny napján.

 Az egyik napon elmentünk egy közeli strandra, ahol nagyon jól éreztük magunkat, sokat fürödtünk és játszottunk a vízben. Délután Keszthelyre mentünk kirándulni, majd hajókáztunk is. Ez hatalmas élmény volt, a gyerekek nagyon élvezték bár az elején kicsit féltek a hajótól, de aztán mindent feledtetett a látvány és ez a különleges érzés. Miután kikötöttünk még egy kis vásárlásra is jutott idő, ami szintén nagy örömet okozott számukra.

Az utolsó napon került sor az olimpiai versenyekre, lezajlottak a küzdelmek, elhangzottak a versek, himnuszok, felvonultak az általuk készített tunikákban és nagyon jó hangulatban zártuk le az egész heti munkát.

Összességében elmondható, hogy nagyon jól éreztük magunkat, sok új ismeretet szereztünk és nagyon sok élménnyel gazdagodtunk ebben a táborban. A kitűzött célt sikeresen megvalósítottuk.

 

HATÁRTALANUL KIRÁNDULÁS A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC NYOMÁBAN FELVIDÉKEN

A rudabányai Gvadányi József Általános iskola diákjai, a szuhogyi Martinkó András Általános Iskola diákjaival együtt kirándulást tettek 2017. szeptember 25-28. között a Felvidékre.

A gyerekekkel 2017. szeptember 11-én megtartottuk az előkészítő órát. Diavetítés keretében megismerkedtünk a pályázatban felkeresni kívánt települések történelmi múltjával, nevezetességeivel, népességével.

2017. szeptember 25-én kirándulásunkat Kassán kezdtük, ahol megismerkedtünk a város nevezetes épületeivel, majd Tőketerebesre utaztunk, ahol megtekintettük az Andrássy család kastélyát. Este elfoglaltuk a szállásunkat Szőlőske határában fekvő Hatfán. Másnap ellátogattunk Leleszre -a Premontrei kolostorhoz, Bélyre -a Sennyey kastélyhoz. Királyhelmecen a múzeumban megismerkedtünk a Majláth család történetével, majd felmentünk a Csonkavárhoz. A nagykövesdi várnál meghallgattuk  Mátyás király legendáját. Harmadik nap ellátogattunk a zempléni földvárhoz. Nagyráskán megismerhettük az őshonos magyar állatokat. Dobóruszkán a templomban megkoszorúztuk Dobó István síremlékét. A templom mélyén feltárt kriptába mehettünk le, amely csak ekkor volt látható, mert utána befalazták. Szirénfalván a Jakab család tájházába nyerhettünk bepillantást. Kirándulásunk utolsó napján Nagyszelmencre utaztunk, ahol felkerestük a Dobó István magyar nyelvű alapiskolát, ahol óralátogatáson vettünk részt. Ezután ellátogattunk a kettévágott székelykapuhoz. Utunkat Borsi felé vettük. Megérkezésünk után a falu Pista bácsija élménydús beszámolót tartott Rákóczi Ferenc szülőházáról. A parkban megkoszorúztuk a fejedelem mellszobrát.

A beszámoló órán iskolánk diákjai élvezettel emlékeztek a Felvidéken töltött 4 napra. A képeket nézegetve, egymás szavába vágva meséltek a látottakról. A felvidéki emberekben lévő magyarságtudat, az anyaországhoz való ragaszkodás, mély nyomokat hagyott emlékeinkben. „Ha értékelni tudjuk őseink földjét, addig megmarad, ha feladjuk, akkor elveszik.”-hangzott el Nagy Zsuzsa néni szájából. Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a kiránduláson.

 

 

2015/2016-os tanév

 

Határtalanul!Testvérvárosok diákjainak találkozója; tanulmányi kirándulás Borszéken

 Iskolánk 7. osztályos tanulói a Határtalanul! program keretén belül négy napos tanulmányi kiránduláson vehettek részt Erdélyben  május 2-5. között.

A projekt célja volt, hogy a magyar-magyar kapcsolatokat  építsük, a testvériskolai kapcsolatok bővüljenek, elmélyüljenek.  A tanulók és a nevelőtestület közötti személyes kapcsolatok tovább bővüljenek és mélyüljenek.

Az előkészítő szakaszban felvettük a kapcsolatot a borszéki iskola és  a testvérváros vezetőségével is. Jeleztük a pályázati szándékunkat, és azt hogy a program keretében szeretnénk meglátogatni az iskolát, és  közös programot szervezni az ottani diákokkal. A pozitív válasz után felépítettük az osztálykirándulás  programját, hogy még jobban megismerhessük az ottani magyar diákok életét, tapasztalatokat szerezhessünk a külhoni magyarság szokásairól, hagyományairól.

Az előkészítő időszakban foglalkozások keretében csoportmunka alkalmazásával tanulóink előzetesen ismeretet szereztek Borszék településről, Erdély történelméről, földrajzi elhelyezkedéséről, folklórjáról.

A sikeres pályázat  keretében megvalósítottuk a kitűzött célokat, ellátogattunk az erdélyi Borszék település iskolájába, ahol nagy szeretettel fogadták tanulóinkat. Bemutatkoztunk személyesen, és egy kisfilm keretében is az ottani tanulóknak, akik nagy érdeklődéssel vettek részt a programon. Annál is inkább, mert a korábbi időszakban az ottani diákok már jártak Rudabányán, és voltak olyan résztvevő tanulók, akik már ismerősként üdvözölhették egymást.

A bemutatkozásunk után Rudabányára jellemző ajándékokkal leptük meg a testvériskola tanulóit, amelyet nagy örömmel fogadtak.

A bemutatkozásunk után a fogadó diákok is bemutatkoztak nekünk, az iskolában működő székely tánccsoport fergeteges műsorában gyönyörködhettünk.

Mindezek után tanulóink részt vehettek tanítási órákon, majd egy közös kiránduláson vettünk részt, ahol még tovább szövődtek a már korábbi ismeretségek, és persze újak is kialakultak, erősödött a két iskola tanulói között az összetartozás érzése. Megismerhettük az erdélyi táj szépségeit, nevezetességeit, kultúráját, szokásait.  A borszéki Barátság parkban Rudabánya város emlékfáját nemzeti színű szalaggal ékesítettük, majd a park Emlékfalánál elhelyeztük koszorúnkat. A program a nemzetpolitikai céljai megvalósultak.

Hazaérkezésünk után foglalkozás keretében foglaltuk össze a megszerzett ismereteket. Tanulóink, azóta  az internet segítségével kapcsolatot tartanak a borszéki gyerekekkel.

 

 

2013/14-es tanév

 

TÁMOP – 3.3.14-12

 „HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSA”

 Iskolánk ötödik és hatodik osztályos diákjainak egy csoportja 2014. február 1-jétől egy éven át részt vesz a fent nevezett TÁMOP-pályázat programjaiban.

 

A projekt alapvető témája a kulturális és társadalmi integráció, az egyén és a közösség viszonya, a tudás és tehetség alapú érvényesülés és az identitástudat. Az átadott információk, az igényes irodalmi-zenei élmény, a kipróbált drámajátékos helyzetek és a diákok és tanulók közös találkozásai, beszélgetései hozzájárulnak a gyerekek társadalmi, szociális, életviteli, kulturális és kommunikációs kompetenciájának fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez és gyakorlati alkalmazásához.

 

A program keretében a gyerekekhez vendégelőadók érkeznek, akik előadásokat tartanak, emellett heti foglalkozásokon beszélgetünk velük az önkéntesség fontosságáról, a társadalmi egyenlőtlenségek kérdéseiről és az Európai Unióról. 

Szennik Éva diákszínjátszó-rendező és Dr. Lutter Imre drámapedagógus, előadóművész játékos foglalkozások keretében igyekeznek elmélyíteni a gyerekekben az adott témákkal kapcsolatos ismereteket. Neves előadóművészek- köztük Huzella Péter, Kávészünet zenekar, Gerendás Péter- pedig élménydús verszenei koncerteket tartanak a diákoknak.

 

A pályázat során testvériskolai kapcsolatot alakítunk ki Petneháza és Dobsina partnerintézményeivel, amelyre személyes találkozók és egy nyári tábor nyújt majd kiváló lehetőséget.

 

 

A pályázati honlapok az alábbi linkeken elérhetők:

 

http://tehetseg.iskolaipartnerseg.hu/ 

 

http://rudabanya.testveriskolak.com/ 

  

KAZINCBARCIKAI TANKERÜLETI KÖZPONT

 

 

2021/2022. tanév – általános iskolai beiratkozás időpontja:

 

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről

4. Az általános iskolai beiratkozás 7. §

 

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni.

 

Pontos időpont:

2021. április 15-16. (csütörtök, péntek)

8.00-19.00 óráig

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

(Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (4).

·       a gyermek nevére kiállított személyi azonosító – például születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, vagy útlevél,

·       lakcímkártya,

·       TAJ-kártya, ADÓ-kártya, Gyermekvédelmi (2H, 3H) határozat

Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

Gvadányi József Általános Iskola Rudabánya, Petőfi Sándor u.22. beiskolázási körzete:

Rudabánya, Felsőtelekes, Alsótelekes, Kánó

 

 

 

 

 

Közösség
Aktualitások