Hírek, aktualitások

2018/2019. tanév

 


http://bgazrt.hu/_files/HATARTALANUL/hatartalanul_forweb2.jpg

 


HATÁRTALANUL KIRÁNDULÁS A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC NYOMÁBAN FELVIDÉKEN

A rudabányai Gvadányi József Általános iskola diákjai, a szuhogyi Martinkó András Általános Iskola diákjaival együtt kirándulást tettek 2017. szeptember 25-28. között a Felvidékre.

A gyerekekkel 2017. szeptember 11-én megtartottuk az előkészítő órát. Diavetítés keretében megismerkedtünk a pályázatban felkeresni kívánt települések történelmi múltjával, nevezetességeivel, népességével.

2017. szeptember 25-én kirándulásunkat Kassán kezdtük, ahol megismerkedtünk a város nevezetes épületeivel, majd Tőketerebesre utaztunk, ahol megtekintettük az Andrássy család kastélyát. Este elfoglaltuk a szállásunkat Szőlőske határában fekvő Hatfán. Másnap ellátogattunk Leleszre -a Premontrei kolostorhoz, Bélyre -a Sennyey kastélyhoz. Királyhelmecen a múzeumban megismerkedtünk a Majláth család történetével, majd felmentünk a Csonkavárhoz. A nagykövesdi várnál meghallgattuk  Mátyás király legendáját. Harmadik nap ellátogattunk a zempléni földvárhoz. Nagyráskán megismerhettük az őshonos magyar állatokat. Dobóruszkán a templomban megkoszorúztuk Dobó István síremlékét. A templom mélyén feltárt kriptába mehettünk le, amely csak ekkor volt látható, mert utána befalazták. Szirénfalván a Jakab család tájházába nyerhettünk bepillantást. Kirándulásunk utolsó napján Nagyszelmencre utaztunk, ahol felkerestük a Dobó István magyar nyelvű alapiskolát, ahol óralátogatáson vettünk részt. Ezután ellátogattunk a kettévágott székelykapuhoz. Utunkat Borsi felé vettük. Megérkezésünk után a falu Pista bácsija élménydús beszámolót tartott Rákóczi Ferenc szülőházáról. A parkban megkoszorúztuk a fejedelem mellszobrát.

A beszámoló órán iskolánk diákjai élvezettel emlékeztek a Felvidéken töltött 4 napra. A képeket nézegetve, egymás szavába vágva meséltek a látottakról. A felvidéki emberekben lévő magyarságtudat, az anyaországhoz való ragaszkodás, mély nyomokat hagyott emlékeinkben. „Ha értékelni tudjuk őseink földjét, addig megmarad, ha feladjuk, akkor elveszik.”-hangzott el Nagy Zsuzsa néni szájából. Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a kiránduláson.

 


2015/2016-os tanév

http://bgazrt.hu/_files/HATARTALANUL/hatartalanul_forweb2.jpg

Határtalanul!Testvérvárosok diákjainak találkozója; tanulmányi kirándulás Borszéken

 

Iskolánk 7. osztályos tanulói a Határtalanul! program keretén belül négy napos tanulmányi kiránduláson vehettek részt Erdélyben  május 2-5. között.

A projekt célja volt, hogy a magyar-magyar kapcsolatokat  építsük, a testvériskolai kapcsolatok bővüljenek, elmélyüljenek.  A tanulók és a nevelőtestület közötti személyes kapcsolatok tovább bővüljenek és mélyüljenek.

Az előkészítő szakaszban felvettük a kapcsolatot a borszéki iskola és  a testvérváros vezetőségével is. Jeleztük a pályázati szándékunkat, és azt hogy a program keretében szeretnénk meglátogatni az iskolát, és  közös programot szervezni az ottani diákokkal. A pozitív válasz után felépítettük az osztálykirándulás  programját, hogy még jobban megismerhessük az ottani magyar diákok életét, tapasztalatokat szerezhessünk a külhoni magyarság szokásairól, hagyományairól.

Az előkészítő időszakban foglalkozások keretében csoportmunka alkalmazásával tanulóink előzetesen ismeretet szereztek Borszék településről, Erdély történelméről, földrajzi elhelyezkedéséről, folklórjáról.

A sikeres pályázat  keretében megvalósítottuk a kitűzött célokat, ellátogattunk az erdélyi Borszék település iskolájába, ahol nagy szeretettel fogadták tanulóinkat. Bemutatkoztunk személyesen, és egy kisfilm keretében is az ottani tanulóknak, akik nagy érdeklődéssel vettek részt a programon. Annál is inkább, mert a korábbi időszakban az ottani diákok már jártak Rudabányán, és voltak olyan résztvevő tanulók, akik már ismerősként üdvözölhették egymást.

A bemutatkozásunk után Rudabányára jellemző ajándékokkal leptük meg a testvériskola tanulóit, amelyet nagy örömmel fogadtak.

A bemutatkozásunk után a fogadó diákok is bemutatkoztak nekünk, az iskolában működő székely tánccsoport fergeteges műsorában gyönyörködhettünk.

Mindezek után tanulóink részt vehettek tanítási órákon, majd egy közös kiránduláson vettünk részt, ahol még tovább szövődtek a már korábbi ismeretségek, és persze újak is kialakultak, erősödött a két iskola tanulói között az összetartozás érzése. Megismerhettük az erdélyi táj szépségeit, nevezetességeit, kultúráját, szokásait.  A borszéki Barátság parkban Rudabánya város emlékfáját nemzeti színű szalaggal ékesítettük, majd a park Emlékfalánál elhelyeztük koszorúnkat. A program a nemzetpolitikai céljai megvalósultak.

Hazaérkezésünk után foglalkozás keretében foglaltuk össze a megszerzett ismereteket. Tanulóink, azóta  az internet segítségével kapcsolatot tartanak a borszéki gyerekekkel.

 

 

2013/14-es tanév

 

TÁMOP – 3.3.14-12

 

„HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSA”

 

Iskolánk ötödik és hatodik osztályos diákjainak egy csoportja 2014. február 1-jétől egy éven át részt vesz a fent nevezett TÁMOP-pályázat programjaiban.

 

A projekt alapvető témája a kulturális és társadalmi integráció, az egyén és a közösség viszonya, a tudás és tehetség alapú érvényesülés és az identitástudat. Az átadott információk, az igényes irodalmi-zenei élmény, a kipróbált drámajátékos helyzetek és a diákok és tanulók közös találkozásai, beszélgetései hozzájárulnak a gyerekek társadalmi, szociális, életviteli, kulturális és kommunikációs kompetenciájának fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez és gyakorlati alkalmazásához.

 

A program keretében a gyerekekhez vendégelőadók érkeznek, akik előadásokat tartanak, emellett heti foglalkozásokon beszélgetünk velük az önkéntesség fontosságáról, a társadalmi egyenlőtlenségek kérdéseiről és az Európai Unióról. 

Szennik Éva diákszínjátszó-rendező és Dr. Lutter Imre drámapedagógus, előadóművész játékos foglalkozások keretében igyekeznek elmélyíteni a gyerekekben az adott témákkal kapcsolatos ismereteket. Neves előadóművészek- köztük Huzella Péter, Kávészünet zenekar, Gerendás Péter- pedig élménydús verszenei koncerteket tartanak a diákoknak.

 

A pályázat során testvériskolai kapcsolatot alakítunk ki Petneháza és Dobsina partnerintézményeivel, amelyre személyes találkozók és egy nyári tábor nyújt majd kiváló lehetőséget.

 


A pályázati honlapok az alábbi linkeken elérhetők:

 

http://tehetseg.iskolaipartnerseg.hu/ 

 

http://rudabanya.testveriskolak.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

 

Közösség
Aktualitások